این واحد صنفی پروانه کسبه خود را از هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی گشور – شهرستان آستار ا تحادیه صنفی فروشندگاه پوشاک به نام ناصر پناهی

دریافت کرده و اعتبار آن از تاریخ 1398/11/02تا تاریخ 1403/11/02 می باشد  در تصویر قابل رویت می باشدآدرس:


آستارا - بازارچه ساحلی - نبش بلوک 35 - پلاک  682

تلفن تماس پشتیبانی:                              09115493293


logo-samandehi