آموزش اصول باغبانی

مجموعه بی نظر از آموزش های ویدیو توسط مهندسان کشاورزی در باره کاشت و نگهداری گلها و درختان

آموزش کاشت و تكثير درخت سیب

آموزش کاشت و تكثير درخت سیب

نویسنده : پناهی

فیلم آموزش مبارزه با بيمارى هاى درخت سيب: .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} فیلم آموزش هرس درختان سیب در زمستا...

آموزش کاشت و تكثير زیتون
آموزش کاشت و تكثير توت فرنگی
آموزش کاشت و تكثير خیار

آموزش کاشت و تكثير خیار

نویسنده : پناهی

چرا سيفى جات مانند گوجه فرنگى ، خيار ، فلفل و غيره كم ميوه مى دهند و راه چاره چیست؟ .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100...

آموزش کاشت و تكثير خرمالو

آموزش کاشت و تكثير خرمالو

نویسنده : پناهی

فیلم آموزش هرس درختان خرمالو: .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} فیلم آموزش پيوند خرمالو: .h_iframe-aparat_emb...

آموزش کاشت و تكثير انجیر

آموزش کاشت و تكثير انجیر

نویسنده : پناهی

فیلم آموزش پيوند و نگهدارى انجير: .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;} ...

آموزش کاشت و تكثير گوجه فرنگى

آموزش کاشت و تكثير گوجه فرنگى

نویسنده : پناهی

چگونه بدون بذر گوجه فرنگى بكاريم؟ چرا گوجه فرنگى ، خيار ، فلفل كم ميوه مى دهند و راه چاره چیست؟ ...

آموزش کاشت و نگهداری از هندوانه

آموزش کاشت و نگهداری از هندوانه

نویسنده : پناهی

آموزش کاشت و نگهداری از هندوانه در خانهروش كاشت هندوانه در گلدان و خانه ( آموزش های آقای صابر بابایی) .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;w...